If your home is hard to heat, call Nest

January 12, 2017

    

 

If your home is hard to heat, call Nest

The Welsh Government Warm Homes Nest scheme is here to help you keep warm and save money on your energy bills.

Nest is open to all householders in Wales and provides advice on saving energy, money management, energy tariffs, and benefit entitlement.  

In addition to free advice, if you own or privately rent your home and you or someone you live with receives a means tested benefit, you may be eligible for home energy efficiency improvements at no cost. These may include a new central heating boiler or insulation.  

If your home is hard to heat, please contact Nest on Freephone 0808 808 2244 for free advice and to see if you are eligible for energy saving home improvements, or visit www.nestwales.org.uk for more information.

 

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, ffoniwch Nyth

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yma i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni.

Mae Nyth yn agored i ddeiliad tai yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau tanwydd, a hawl i fudd-daliadau.

Yn ogystal â chyngor am ddim, os ydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat, a'ch bod chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal yn seiliedig ar brawf modd, gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref am ddim. Gall hyn gynnwys boeler gwres canolog newydd neu inswleiddio.

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, cysylltwch â Nyth ar Rhadffôn 0808 808 2244 i gael cyngor am ddim ac i weld a ydych yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref o ran arbed ynni, neu ewch i www.nestwales.org.uk/cy/hafan i gael rhagor o wybodaeth.