Current Vacancies

 

Operations Manager

Location: Newtown & Llanllwchaiarn

Grade: LC2A (Scale points 29 to 32)

£37,336 to £40,221 pro-rata

Hours: 18.5hrs pw (up to 27.5 pending review) Monday to Friday, evening work will be required.

To set up, plan and day to day manage and control operational services, and to supervise and direct the work of employees and volunteers associated with such work.

Duties include assets (e.g. buildings, parks, playgrounds), contracts/ leases, and markets owned by or under the management of the Town Council.

Applicants will be able to join a strong team in a forward-looking organisation, educated to National Qualification Framework Level 5 (foundation degree/ diploma or equivalent), be supportive, self-motivated, flexible, and able to demonstrate commitment with ability to motivate others.

For an application pack contact Newtown & Llanllwchaiarn Town Council, Town Council Offices, The Cross, Broad Street, Newtown, SY16 2BB or telephone 01686 625544 or email townclerk@newtown.org.uk.

Closing date for applications: 9am 07/07/2024.

Interviews to take place week beginning 22/07/2024.

 

Development Manager

Location: Newtown & Llanllwchaiarn

Grade: LC2A (Scale points 29 to 32)

£37,336 to £40,221 pro rata. 

Hours: 27.5 hrs pw Monday to Friday, evening work will be required.

To implement the development aspects of the Town Council’s strategy and plans by undertaking projects, and will be marketing the town, providing public relations, and providing events.

Duties include the delivery of the Council’s Community Engagement, Projects, Marketing, Public Relations, Social Media, Events, and working with Council and Committees. Applicants will be able to join a strong team in a forward-looking organisation, educated to National Qualification Framework Level 5 (foundation degree/ diploma or equivalent), be supportive, self-motivated, flexible, and able to demonstrate commitment with ability to motivate others.

For an application pack contact Newtown & Llanllwchaiarn Town Council, Town Council Offices, The Cross, Broad Street, Newtown, SY16 2BB or telephone 01686 625544 or email townclerk@newtown.org.uk.

Closing date for applications: 9am 01/07/2024.

Interviews to take place week beginning 15/07/2024.

 

Development Officer

Location: Newtown & Llanllwchaiarn

Grade: LC1A (Scale points 13 to 17)

£26,8731 to £28,770 pro rata. 

Hours: 37 hrs pw Monday to Friday, evening work will be required.

To assist the Development Manager deliver community development projects which will play a key role in supporting the Council build a strong, vibrant and sustainable community of Newtown and Llanllwchaiarn.

Duties include the support of the Council’s Community Engagement, Projects, Marketing, Public Relations, Social Media, Events, and working with Council and Committees. Applicants will be able to join a strong team in a forward-looking organisation, educated to National Qualification Framework Level 3 (A level or equivalent), supportive, self-motivated, flexible, and able to demonstrate commitment with ability to motivate others.

For an application pack contact Newtown & Llanllwchaiarn Town Council, Town Council Offices, The Cross, Broad Street, Newtown, SY16 2BB or telephone 01686 625544 or email townclerk@newtown.org.uk.

Closing date for applications 9am 01/07/24.

Interviews to take place week beginning 15/07/2024.

 

*****************************************************************************************************************************************************

 

Rheolwr Gweithrediadau

Lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn

Gradd: LC21A (pwyntiau graddfa 29 i 32)

£37,336 i £40,221 pro-rata

Oriau: 18.5awr yr wythnos (hyd at 27.5 yn aros am adolygiad) Llun i Gwener, bydd gofyn gweithio ar fin nos hefyd.

I osod, cynllunio a rheoli gwasanaethau gweiththredol beunyddiol, ac i oruchwylio a chyfarwyddo gwaith y gweithwyr a gwirfoddolwyr sy’n ymwneud â’r fath gwaith.

Mae’r dyletswyddau’n cynnwys asedau (e.e. adeiladau, parciau, meysydd chwarae), cytundebau/prydlesoedd, a marchnadoedd sydd o dan berchnogaeth neu o dan reolaeth Cyngor y Dref.

Gall ymgeiswyr ymuno â thîm cryf mewn sefydliad sy’n edrych i’r dyfodol, sydd wedi’u haddysgu i Lefel 5 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (gradd sylfaen/diploma neu gymhwyster cyfatebol), bod yn gefnogol, yn llawn cymhelliant, yn hyblyg, ac yn gallu dangos ymrwymiad gyda’r gallu i ysgogi eraill.

I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, Swyddfeydd Cyngor y Dref, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, SY16 2BB, ffoniwch 01686 625544 neu gyrrwch e-bost i townclerk@newtown.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb 07/07/2024.

Cyfweliadau i’w gynnal yn yr wythnos a chychwynnai ar y 22/07/2024.

 

Rheolwr Datblyguog

Lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn

Gradd: LC21A (Pwyntiau graddfa 29 i 32)

£37,336 i £40,221 pro-rata.

Oriau: 27.5 awr yr wythnos Llun i Gwener, bydd gofyn gweithio ar fin nos hefyd.

Weithredu agweddau datblygu strategaeth a chynlluniau’r Cyngor Tref drwy gynnal prosiectau, a marchnata’r dref, darparu cysylltiadau cyhoeddus, a darparu digwyddiadau.

Mae dyletswyddau’n cynnwys darparu Ymgysylltu â’r Gymuned, Prosiectau, Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfryngau Cymdeithasol, Digwyddiadau, a gweithio gyda’r Cyngor a Phwyllgorau.

Gall ymgeiswyr ymuno â thîm cryf mewn sefydliad sy’n edrych i’r dyfodol, sydd wedi’u haddysgu i Lefel 5 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (gradd sylfaen/diploma neu
gymhwyster cyfatebol), bod yn gefnogol, yn llawn cymhelliant, yn hyblyg, ac yn gallu dangos ymrwymiad gyda’r gallu i ysgogi eraill.

I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, Swyddfeydd Cyngor y Dref, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, SY16 2BB, ffoniwch 01686 625544 neu gyrrwch e-bost i townclerk@newtown.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb 01/07/2024.

Cyfweliadau i’w gynnal yn yr wythnos a chychwynnai ar y 15/07/2024.

 

Swyddog Datblyguog

Lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn gradd: LC1A (Pwyntiau graddfa 13 i 17) £26,873 i £28,770

Oriau: 37 awr yr wythnos Llun i Gwener, bydd gofyn gweithio ar fin nos hefyd.

I gynorthwyo’r Rheolwr Datblygiadau i drosglwyddo prosiectau cymunedol ar y gweill a fydd yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi’r Cyngor i adeiladu cymuned cryf, dirgrynol
gynaliadwy yn Y Drenewydd a Llanllwchearn.

Dyletswyddau yn cynnwys cefnogaeth o Ymrwymiadau Cymunedol y Cyngor, Prosiectau, Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfryngau Cymdeithasol, Digwyddiadau, a gweithio gyda’r Cyngor a Pwyllgorau.

Mi fydd ymgeiswyr yn medru ymuno a tîm cryf mewn mudiad sy’n edrych ymlaen, wedi addysgu i Fframwaith Cymhwyster Cenedlaethol Lefel 3
(Lefel A neu gyfartal), cefnogol, hyblyg, gyda’r gallu i ddangos ymrwymiad gyda symbylu eraill.

I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, Swyddfeydd Cyngor y Dref, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, SY16 2BB, ffoniwch 01686 625544 neu gyrrwch e-bost i townclerk@newtown.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb 01/07/2024.

Cyfweliadau i’w gynnal yn yr wythnos a chychwynnai ar y 15/07/2024.

 

 

Follow Newtown