Have you ever given blood before?🩸

The Welsh Blood Service is calling on residents of the Newtown area to start saving lives!

Visit https://wbs.wales/NewtownLlanTC  to book a lifesaving donation💉💪

Ydych chi erioed wedi rhoi gwaed o’r blaen?🩸

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar breswylwyr ardal Y Drenewydd i ddechrau achub bywydau!

Ewch i https://wbs.wales/NewtownLlanTC  i wneud apwyntiad i roi rhodd a allai achub bywyd 💉💪

Follow Newtown