We’re thrilled to celebrate the success of this year’s event and all the amazing participants who took part. A big thank you to Adrenaline Sporting Events for hosting another fantastic event!
Check out the photos from the day by following the link: https://adrenalinesportingevents.photohawk.com/…/newtow….
And guess what? You can already book your place for next year’s event, which will be held on May 25th. Don’t miss out—follow the link to secure your spot now!
Well done to all, and we can’t wait to see you next year! 🏃‍♂️🏃‍♀️👏
*********************************************************
Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn y 10k y Drenewydd!
Rydyn ni’n gyffrous i ddathlu llwyddiant digwyddiad eleni a’r holl gyfranogwyr anhygoel a gymerodd ran. Diolch mawr i Adrenaline Sporting Events am gynnal digwyddiad gwych arall!
Edrychwch ar y lluniau o’r diwrnod trwy ddilyn y ddolen: https://adrenalinesportingevents.photohawk.com/…/newtow….
A dychmygwch beth? Gallwch archebu eich lle ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf yn barod, a fydd yn cael ei gynnal ar Fai 25ain. Peidiwch â cholli allan—dilynwch y ddolen i sicrhau eich lle nawr!
Da iawn i bawb, ac edrychwn ymlaen at eich gweld y flwyddyn nesaf! 🏃‍♂️🏃‍♀️👏

Follow Newtown