The next Town Partnership meeting will be held at The Buck Inn, High Street Newtown on Monday 29th April. Arrive at 5:30pm for a prompt 6:00pm start, with the aim to conclude by 7:45pm.
While current members have received direct invitations, we want to emphasise that there’s an opportunity for ANYONE interested in the well-being and prosperity of Newtown to attend!
If you have any questions or need additional information, feel free to contact Cllr Chris Jones at chris.jones@newtown.org.uk.
*************************************************************************************************************
Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal yn The Buck Inn, High Street, Newtown ar ddydd Llun 29ain Ebrill ar gyfer noson sy’n cael ei ddarparu i wella ffyniant a lles ein tref. Dewch am 5:30yh am ddechrau cyflym am 6:00yh, gyda’r nod i gloi erbyn 7:45yh.
Er bod yr aelodau presennol wedi derbyn gwahoddiadau uniongyrchol, rydym am bwysleisio bod cyfle i BAWB sydd â diddordeb yn lles a ffyniant y Drenewydd i fynychu!
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen gwybodaeth ychwanegol arnoch, mae croeso i chi gysylltu â’r Cynghorydd Chris Jones ar chris.jones@newtown.org.uk.

Follow Newtown