Newtown and Llanllwchaiarn Town Council announces the resignation of Jackie Molloy-Davies from the position of Town Councillor for the South Ward.
We would like to express our sincere gratitude to Jackie for her commitment and service to the residents of the South Ward and the broader Newtown and Llanllwchaiarn community. We extend our best wishes to her and her family in their future endeavours.
Further details regarding the election to fill the vacancy in the South Ward will be provided in the coming days.
For any inquiries, please contact: enquiries@newtown
*************************************************************************
Cyhoeddodd Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaiarn ymddiswyddiad Jackie Molloy-Davies o’i swydd fel Cynghorydd Tref ar gyfer Ward y De.
Hoffem fynegi ein diolch dwys i Jackie am ei hymrwymiad a’i gwasanaeth i breswylwyr Ward y De a chymuned ehangach y Drenewydd a Llanllwchaiarn. Rydym yn estyn ein dymuniadau gorau iddi hi a’i theulu yn eu hymdrechion yn y dyfodol.
Rhoddir manylion pellach ynghylch yr etholiad i lenwi’r waganciau yn Ward y De yn y dyddiau nesaf.
Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: enquiries@newtown

Follow Newtown