Newtown and Llanllwchaiarn Town Council announces Mr. Rex Shayler has stood down from his position as Town Councillor for North Ward. Mr. Shayler has dutifully served in this role since November 2018, and his contributions to our community are greatly appreciated.

Your town council would like to take this opportunity to extend its heartfelt thanks to Mr. Shayler for his dedication and service to the people of North Ward and the wider Newtown and Llanllwchaiarn community. We wish him and his family all the best in their future endeavours.

Further information regarding election to fill the vacancy in North Ward will be provided next week.

For any enquiries, please contact: enquiries@newtown.org.uk

***************************************************************************************

Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn yn Cyhoeddi ymadawiad Mr. Rex Shayler o’i Swydd fel Cynghorydd Tref dros Ward y Gogledd.

Mae Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn yn cyhoeddi gyda thristwch bod Mr. Rex Shayler wedi penderfynu ymddiswyddo o’i swydd fel Cynghorydd Tref dros Ward y Gogledd. Mae Mr. Shayler wedi gwasanaethu’n ddiflino yn y rôl hon ers Tachwedd 2018, ac mae ei gyfraniad i’n cymuned yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

Hoffai ein cyngor tref achub ar y cyfle hwn i estyn ein diolch dwys i Mr. Shayler am ei ymroddiad a’i wasanaeth i bobl Ward y Gogledd a chymuned ehangach y Drenewydd a Llanllwchaearn. Dymunwn iddo ef a’i deulu bob llwyddiant yn eu hymgyrchoedd yn y dyfodol.

Bydd gwybodaeth bellach ynghylch yr etholiad i lenwi’r swydd wag yn Ward y Gogledd yn cael ei darparu yr wythnos nesaf.

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: enquiries@newtown.org.uk

Follow Newtown