A big thank you to everyone who took part in our Urdd Trail as part of Newtown’s celebration of the Urdd Eisteddfod! 
 
We have randomly selected a winner, and congratulations to Huw Elias! 🎉 Here is Huw proudly showing his prize, kindly provided by No1 High Street!
 
Thanks to all those who participated and made the event a success. 
 
***************************************************************
 
Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yn ein Llwybr Urdd fel rhan o ddathliad y Drenewydd o’r Eisteddfod Urdd! 
 
Rydym wedi dewis enillydd ar hap, a llongyfarchiadau i Huw Elias! Dyma Huw yn dangos ei wobr yn falch, wedi’i ddarparu’n garedig gan No1 High Street!
 
Diolch i bawb a gymerodd ran ac a wnaeth yr achlysur yn llwyddiant. 

Follow Newtown