Newtown and Llanllwchaian Town Council was pleased to play a part in the unveiling of a new heritage plaque marking the birthplace of Robert Owen. This plaque is part of a wider initiative to highlight Newtown’s rich history through a series of heritage trail plaques.

The Town Council would like to thank Ann Evans from the Newtown Local History Group for her hard work and dedication to this project. Her efforts have been crucial in bringing this project to fruition.

The unveiling was performed by Cllr Mike Childs, our new Mayor, with pupils from the newly named Ysgol Robert Owen (formerly Ysgol Cedewain) in attendance.

There are several other heritage plaques located around Newtown’s significant historical sites. We encourage everyone to explore these sites and learn more by scanning the QR codes on the plaques.

For more information about the Heritage Trail in Newtown, visit the website: https://newtown.org.uk/discover-newtown

Photograph: The Robert Owen Trail plaque unveiling on Broad Street on Monday 17th June at the HSBC Bank on Broad Street.

*****************************************************************************************************************

Datgelu Plac Treftadaeth Llwybr Robert Owen

Roedd Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn yn falch o chwarae rhan yn natgelu plac treftadaeth newydd yn nodi man geni Robert Owen. Mae’r plac hwn yn rhan o fenter ehangach i dynnu sylw at hanes cyfoethog y Drenewydd drwy gyfres o placiau llwybr treftadaeth.

Hoffai’r Cyngor Tref ddiolch i Ann Evans o Grŵp Hanes Lleol y Drenewydd am ei gwaith caled a’i hymroddiad i’r prosiect hwn. Bu ei hymdrechion yn allweddol wrth wireddu’r prosiect hwn.

Perfformiwyd y datgelu gan y Cynghorydd Mike Childs, ein Maer newydd, gyda disgyblion o’r Ysgol Robert Owen (gynt Ysgol Cedewain) yn bresennol.

Mae nifer o blaciau treftadaeth eraill wedi’u lleoli o amgylch safleoedd hanesyddol arwyddocaol y Drenewydd. Rydym yn annog pawb i archwilio’r safleoedd hyn a dysgu mwy drwy sganio’r codau QR ar y placiau.

Am fwy o wybodaeth am y Llwybr Treftadaeth yn y Drenewydd, ewch i’r wefan: https://newtown.org.uk/discover-newtown

Llun: Datgelu plac Llwybr Robert Owen ar y Stryd Fawr ddydd Llun 17eg Mehefin yn Banc HSBC ar y Stryd Fawr.

Follow Newtown