A REMOTE MEETING OF THE ECONOMY & ENVIRONMENT COMMITTEE
will be held on Monday 1st July 2024, 6.30pm.
To join by phone: 01743 636611
Key in when prompted, conference ID: 32130193#
You can access the notice and agenda here:
Other meeting papers are available to view on the town council website www.newtown.org.uk – Town Council Information / Meetings section.
********************************************************************************************
CYFARFOD O BELL O’R PWLLGOR ECONOMI A’R AMGYLCHEDD
bydd yn cael ei gynnal ar ddydd Llun 1af Gorffennaf 2024, 6.30pm.
 
I ymuno ar-lein: https://meeting.newtown.org.uk/E&E010724
I ymuno dros y ffôn: 01743 636611
Rhowch y cod canolig pan ofynnir, ID cynhadledd: 32130193#
 
Gallwch gael mynediad i’r hysbysiad a’r agenda yma:
https://meeting.newtown.org.uk/E&EAgenda010724
Mae papurau eraill y cyfarfod ar gael i’w gweld ar wefan y cyngor tref www.newtown.org.uk – adran Gwybodaeth Cyngor Tref / Cyfarfodydd.

Follow Newtown