We currently have an exciting opportunity available for the following position:

OPERATIONS MANAGER

Location: Newtown & Llanllwchaiarn

Grade: LC2A (Scale points 29 to 32)

£37,336 to £40,221 pro-rata

Hours: 18.5hrs pw (up to 27.5 pending review) Monday to Friday, evening work will be required.

To set up, plan and day to day manage and control operational services, and to supervise and direct the work of employees and volunteers associated with such work.

Duties include assets (e.g. buildings, parks, playgrounds), contracts/ leases, and markets owned by or under the management of the Town Council.

Applicants will be able to join a strong team in a forward-looking organisation, educated to National Qualification Framework Level 5 (foundation degree/ diploma or equivalent), be supportive, self-motivated, flexible, and able to demonstrate commitment with ability to motivate others.

For an application pack contact Newtown & Llanllwchaiarn Town Council, Town Council Offices, The Cross, Broad Street, Newtown, SY16 2BB or telephone 01686 625544 or email townclerk@newtown.org.uk.

Closing date for applications: 9am 08/07/2024.

Interviews to take place week beginning 22/07/2024.

********************************************************************************************************************************

Mae swydd wag ar gyfer

RHEOLWR GWEITHREDIADAU

Lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn

Gradd: LC21A (pwyntiau graddfa 29 i 32

£37,336 i £40,221 pro-rata

Oriau: 18.5awr yr wythnos (hyd at 27.5 yn aros am adolygiad) Llun i Gwener, bydd gofyn gweithio ar fin nos hefyd.

I osod, cynllunio a rheoli gwasanaethau gweiththredol beunyddiol, ac i oruchwylio a chyfarwyddo gwaith y gweithwyr a gwirfoddolwyr sy’n ymwneud â’r fath gwaith.

Mae’r dyletswyddau’n cynnwys asedau (e.e. adeiladau, parciau, meysydd chwarae), cytundebau/prydlesoedd, a marchnadoedd sydd o dan berchnogaeth neu o dan reolaeth Cyngor y Dref.

Gall ymgeiswyr ymuno â thîm cryf mewn sefydliad sy’n edrych i’r dyfodol, sydd wedi’u haddysgu i Lefel 5 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (gradd sylfaen/diploma neu gymhwyster cyfatebol), bod yn gefnogol, yn llawn cymhelliant, yn hyblyg, ac yn gallu dangos ymrwymiad gyda’r gallu i ysgogi eraill.

I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, Swyddfeydd Cyngor y Dref, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, SY16 2BB, ffoniwch 01686 625544 neu gyrrwch e-bost i townclerk@newtown.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb 08/07/2024.

Cyfweliadau i’w gynnal yn yr wythnos a chychwynnai ar y 22/07/2024.

Follow Newtown