Hysbyseb yn chwilio am bawb sydd â diddordeb Ionawr 2019.

Mae Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn yn chwilio am grwpiau cymunedol i weithio mewn partneriaeth ar adfywio ac adnewyddu adeilad Radio Hafren gynt,  a leolwyd ar ymyl Maes Parcio Lôn Gefn, Y Drenewydd.

Mi fydd rhaid i’r mudiad partner wrthdystio fod ganddynt y fuddsoddiad cyfalaf ar gael i ailgynllunio, adnewyddu yn gyfan gwbwl neu i ail adeiladu’r adeilad.

Os oes ddiddordeb  gan eich mudiad cysylltwch a townclerk@newtown.org.uk lle fydd ffurflen yn mynegi diddordeb ar gael i’w gyrru atoch gyda manylion pellach, neu mi allwch lawrlwytho’r ffurflen o’n gwefan http://newtown.org.uk/news/views/EOI

Dyddiad cae i fynegi ddiddordeb ac anfon y ffurflen yw 31 Ionawr 2019.

 

Advert seeking EOI’s Jan 2019

Newtown & Llanllwchaiarn Town Council are seeking a community group to work in partnership on the regeneration and refurbishment of the Former Radio Hafren Building, located on the edge of Back Lane Car Park, Newtown. 

The partner organisation must demonstrate they have the capital investment available required to totally redesign, refurbish or rebuild this building.

If you’re organisation is interested then please contact townclerk@newtown.org.uk where an expression of interested form will be sent to you with more detail, alternatively you can download the form from our web site at http://newtown.org.uk/news/view/EOI

 

Closing date for any expression of interest form submissions is 31st January 2019.

 

 Download the Expression of Interest form here

 

 

 

Follow Newtown