CYNGOR TREF Y DRENEWYDD A LLANLLWCHAEARN

 

NEWTOWN AND LLANLLWCHAIARN TOWN COUNCIL

 
       

Mae swydd wag ar gyfer

 

SWYDDOG DATBLYGUOG

lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn

gradd: LC1A (Pwyntiau graddfa 13 i 17)

£22,021 i £23,836 pro-rata

oriau: 18.5 awr yr wythnos Llun i Gwener, bydd gofyn gweithio ar fin nos hefyd

A vacancy exists for

 

DEVELOPMENT OFFICER

location: Newtown & Llanllwchaiarn

grade: LC1A (Scale points 13 to 17)

£22,021 to £23,836 pro-rata

hours: 18.5 hrs pw Monday to Friday, evening work will be required

   
i gynorthwyo’r Rheolwr Datblygiadau i drosglwyddo prosiectau cymunedol ar y gweill a fydd yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi’r Cyngor i adeiladu cymuned cryf, dirgrynol gynaliadwy yn Y Drenewydd a Llanllwchearn to assist the Development Manager deliver community development projects which will play a key role in supporting the Council build a strong, vibrant and sustainable community of Newtown and Llanllwchaiarn.
   
Dyletswyddau yn cynnwys cefnogaeth a gweinyddiad o Ymrwymiadau Cymunedol y Cyngor, Prosiectau, Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus, Digwyddiadau, a gweithio gyda’r Cyngor a Pwyllgorau. Duties include the support and administration of the Council’s Community Engagement, Projects, Marketing, Public Relations, Events, and working with Council and Committees.
   
Mi fydd ymgeiswyr yn medru ymuno a tîm cryf mewn mudiad sy’n edrych ymlaen, wedi addysgu i Fframwaith Cymhwyster Cenedlaethol Lefel 3 (Lefel A neu gyfartal), cefnogol, hyblyg, gyda’r gallu i ddangos ymrwymiad gyda symbylu eraill. Applicants will be able to join a strong team in a forward-looking organisation, educated to National Qualification Framework Level 3 (A level or equivalent), supportive, self-motivated, flexible, and able to demonstrate commitment with ability to motivate others.
   
I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, Swyddfeydd Cyngor y Dref, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, SY16 2BB, ffoniwch 01686 625544 neu gyrrwch e-bost i townclerk@newtown.org.uk. For an application pack contact Newtown & Llanllwchaiarn Town Council, Town Council Offices, The Cross, Broad Street, Newtown, SY16 2BB or telephone 01686 625544 or email townclerk@newtown.org.uk.
   
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am Dydd Llyn 03 Mehefin 2019. Closing date for applications is 9am Monday 03 June 2019.
Bwriedir Cyfweld Dydd Gwener 14 Mehefin 2019. Interviews are planned for Friday 14 June 2019.

Follow Newtown