A vacancy exists for

CUSTOMER SERVICES ASSISTANT Location: Newtown & Llanllwchaiarn grade: LC1B (Scale points 5 to 6) £21,575 to £21,968 pro-rata hours: 6 hrs pw Monday to Friday to assist the Democratic Services team.
Duties include
a) to provide customer services via the front desk during public opening hours (currently 11am-3pm) and by post, telephone and electronic means during office hours
b) to provide the Democratic Services Team and other officers with general administrative support
Applicants will be able to join a strong team in a forward-looking organisation, educated to National Qualification Framework Level 2 (GCSE or equivalent), supportive, self-motivated, flexible, and able to demonstrate experience of face-to-face communications with members of the public in a busy and varied environment, using tact and diplomacy.
 
For an application pack contact Newtown & Llanllwchaiarn Town Council, Town Council Offices, The Cross, Broad Street, Newtown, SY16 2BB or telephone 01686 625544 or email townclerk@newtown.org.uk.
 
Closing date for applications: 9am 03/04/2023.
Interviews to take place week beginning 17/04/2023.

Mae swydd wag ar gyfer

CYNORTHWYYDD GWASANAETHAU CWSMERIAID lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn gradd: LC1B (Pwyntiau graddfa 5 i 6) £21,575 i £21,968 pro-rata oriau: 6 awr yr wythnos Llun i Gwener cynorthwyo’r tîm Gwasanaethau Democrataidd
Mae dyletswyddau’n cynnwys
a) darparu gwasanaethau cwsmeriaid drwy’r ddesg flaen yn ystod oriau agor cyhoeddus (11am-3pm ar hyn o bryd) a thrwy’r post, teleffon ac yn electronig yn ystod oriau swyddfa
b) rhoi cymorth gweinyddol cyffredinol i’r Tîm Gwasanaethau Democrataidd a swyddogion eraill
Bydd ymgeiswyr yn gallu ymuno â thîm cryf mewn sefydliad sy’n edrych i’r dyfodol, sydd wedi’i addysgu i Lefel 2 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (TGAU neu gyfwerth), yn gefnogol, yn llawn cymhelliant, yn hyblyg, ac yn gallu dangos profiad o gyfathrebu wyneb yn wyneb gydag aelodau o’r cyhoedd mewn amgylchedd prysur ac amrywiol, gan ddefnyddio doethineb a diplomyddiaeth.
 
I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, Swyddfeydd Cyngor y Dref, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, SY16 2BB, ffoniwch 01686 625544 neu gyrrwch e-bost i townclerk@newtown.org.uk.
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb 03/04/23.
Cyfweliadau i’w gynnal yn yr wythnos a chychwynnai ar y 17/04/2023.

Follow Newtown