A vacancy exists for

OPERATIONS OFFICER location: Newtown & Llanllwchaiarn grade: LC1A (Scale points 13 to 17) £23,023 to £24,920 pro-rata hours: 30 hrs pw Monday to Friday, evening work will be required; weekend work may be required
Duties include assisting the Operations Manager to oversee all the planned and responsive maintenance of operational services and physical assets owned or operated by the council inc. Parks & Markets.
Applicants will be able to join a strong team in a forward-looking organisation, educated to National Qualification Framework Level 3 (A level or equivalent), supportive, self-motivated, flexible, and able to demonstrate commitment with ability to motivate others.
 
For an application pack contact Newtown & Llanllwchaiarn Town Council, Town Council Offices, The Cross, Broad Street, Newtown, SY16 2BB or telephone 01686 625544 or email townclerk@newtown.org.uk.
 
Closing date for applications: 9am 28/03/2022.
Interviews to take place week beginning 11/04/2022.

Mae swydd wag ar gyfer

SWYDDOG GWEITHREDIADAU lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn gradd: LC1A (Pwyntiau graddfa 13 i 17) £23,023 i £24,920 pro-rata oriau: 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, bydd angen gweithio gyda’r hwyr; efallai y bydd angen gweithio ar y penwythnos  
Mae’r dyletswyddau’n cynnwys cynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau i oruchwylio’r holl waith cynnal a chadw sydd wedi eu cynllunio a’r gwaith ymatebol ar wasanaethau gweithredol ac asedau ffisegol y mae’r cyngor yn berchen arnynt neu’n eu gweithredu gan gynnwys Parciau a Marchnadoedd.
Bydd ymgeiswyr yn medru ymuno a tîm cryf mewn mudiad sy’n edrych ymlaen, wedi addysgu i Fframwaith Cymhwyster Cenedlaethol Lefel 3 (Lefel A neu gyfartal), cefnogol, hyblyg, gyda’r gallu i ddangos ymrwymiad i ysgogi eraill.
 
I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, Swyddfeydd Cyngor y Dref, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, SY16 2BB, ffoniwch 01686 625544 neu gyrrwch e-bost i townclerk@newtown.org.uk.
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb 28/03/22.
Cyfweliadau i’w gynnal yn yr wythnos a chychwynnai ar y 11/04/2022.

Follow Newtown